Přijdou vám české velikonoční zvyky zvláštní? Polévání vodou, půst či švihání dívek a žen pomlázkou je nic oproti tomu, jaké divné velikonoční tradice dodržují ve světě. Tak si ukrojte beránka, nalijte si Rybízák a pobavte se.

Kající stín (Španělsko)

V některých oblastech Španělska se v průběhu Velikonoc koná zvyk zvaný “kající stín” (La Sombra del Penitente). Během tohoto obyčeje se muži a ženy oblékají do dlouhých tunik a kápí s kapucou, která jim zakrývá tvář. Poté se procházejí ulicemi v průvodu, přičemž nesou těžké kříže nebo řetězy a bičují se na záda. Tento obyčej symbolizuje Ježíšovu ukřižování a kajícnost. Chtěli byste tohle vidět ve své ulici? My tedy rozhodně ne.

Výměna podvodných darů (Velká Británie)

V některých oblastech Velké Británie, jako je například město Haux v Northumberlandu, se v průběhu Velikonoc koná divoká výměna darů. Lidé se navzájem okrádají o velikonoční vejce a jiné dárky, ačkoli podvodníci musejí být velmi šikovní, aby unikli od ostrých zraků svých obětí. Ale tak na druhou stranu útěchou jim budiž Shrove Tuesday neboli palačinkový den, kdy jsou palačinky úplně všude.

Vodní bitva v Polsku

V polské obci Święconka se tradičně koná velikonoční zvyk nazývaný “Śmigus-dyngus”, během kterého se lidé navzájem stříkají vodou. Lidé obvykle začínají stříkáním vodou po probuzení a pokračují v průběhu dne. Tento zvyk má kořeny v pohanských tradicích a symbolizuje očistu a obnovu. Je tedy velmi podobný našemu polévání vodou.

Květinové bitvy ve Švédsku

Ve Švédsku se během Velikonoc koná tradice nazývaná “Påskkärringar” spočívající v květinových bitvách mezi muži a ženami. Ženy oblékají tradiční kroje a nalíčí se, zatímco muži se oblékají jako čarodějové a snaží se ženy postrašit. Poté se začíná květinová bitva, během které se lidé navzájem zasypávají květinami.

Plivání kozlíkem v České republice

Dalším neobvyklým velikonočním zvykem, který se místy v České republice dodržuje, je “plivání kozlíkem”. Tento zvyk se koná především na jižní Moravě a východních Čechách a spočívá v tom, že lidé si vyrobí malé kozlíky z pšeničného slámy a poté je pliváním pokropí. Tento zvyk je spojen s přáním hojnosti a plodnosti, a také s výzvou zlému duchu, aby odešel.